Η ενσίρωση υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητη για την επίτευξη χαμηλού κόστους γάλακτος, κρέατος και βιοαερίου υψηλής ποιότητας. Καθώς οι χονδροειδείς ζωοτροφές που καλλιεργούνται είναι το φθηνότερο και μεγαλύτερο μέρος του σιτηρεσίου, η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων τους είναι εξαιρετικά σημαντική. Μερικοί βασικοί τομείς που σας προτείνουμε να εστιάσετε είναι:

Διασφαλίστε ότι η καλλιέργεια στο χωράφι δεν είναι υπερβολικά ώριμη τη στιγμή της συγκομιδής και έχει υψηλή  μεταβολιστέα ενέργεια (ΜΕ), 11,5 MJ / kg ξηράς ουσίας (DM). Για ενσίρωση χόρτου και ψυχανθών, διασφαλίστε ότι η σοδειά είναι επίσης υψηλή σε ακατέργαστη πρωτεΐνη CP,> 15% DM, βλέπε πίνακα 1.

• Συγκομιδή χόρτου το συντομότερο δυνατό όταν προβλέπεται καλός καιρός. Η καθυστερημένη συγκομιδή χόρτου σημαίνει μείωση σε ΜΕ 0,5 MJ / kg DM ανά εβδομάδα. Η πρωτεΐνη είναι επίσης χαμηλότερη σε ώριμα χόρτα και ψυχανθή από ό, τι στις νέες, φυλλώδεις καλλιέργειες. Βεβαιωθείτε ότι είστε σε τακτική επικοινωνία με τον υπεύθυνο άνθρωπο για την συγκομιδή και συνεργαστείτε για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις καιρικές συνθήκες.

• Ελαχιστοποίηση των απωλειών σε όλα τα στάδια παραγωγής ενσίρωσης, ιδίως κατά το σκέπασμα του σιρού. Συχνά όλη η εστίαση είναι στην κοπή, την πλήρωση και το καλό πάτημα του σιρού, ώστε η κάλυψη να σπεύδεται και να γίνεται άσχημα. Χρειάζεται τόση προσοχή όσο και η υπόλοιπη διαδικασία για να διασφαλιστεί ότι όλη η σκληρή δουλειά και οι επενδύσεις στην καλλιέργεια προστατεύονται στο μέγιστο. Ένα φιλμ φραγμού οξυγόνου πρέπει να είναι το βασικό στοιχείο του σχεδίου για να διασφαλίσετε ότι θα ελαχιστοποιήσετε τις απώλειες και θα μειώσετε τις αλλοιώσεις. Έτσι θα επιτρέψετε το μεγαλύτερο μέρος της ενσίρωσης να είναι διαθέσιμο για το τάισμα.

Ιδανικές συγκεντρώσεις ενέργειας και πρωτεϊνης για υψηλής ποιότητας ενσίρωση.

Τυπικές απώλειες ξηράς ουσίας στο χωράφι και στον σιρό

Υπάρχει μεγάλη διακύμανση στις απώλειες σε κάθε στάδιο της ενσίρωσης, οι οποίες εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες και την διαχείριση του σιρού.

ενσίρωση υψηλής ποιότηταςΑπώλειες ξηράς ουσίας μεταξύ συγκομιδής και ταϊσματος

Επιπτώσεις των καιρικών συνθηκών στις απώλειες

Βροχή

• Εάν  βρέξει μετά την κοπή και πριν τη συγκομιδή, αυξάνονται οι απώλειες στο χωράφι λόγω της έκπλυσης θρεπτικών ουσιών.

• Η βροχή μειώνει τη συγκέντρωση ΞΟ της καλλιέργειας κατά την ενσίρωση, η οποία αυξάνει την έκταση της ζύμωσης, με υψηλότερη αόρατη απώλεια θρεπτικών συστατικών ως διοξείδιο του άνθρακα και πιο ορατή απώλεια ως υγρή εκροή (έκπλυση).

• Η βροχή αυξάνει επίσης τον κίνδυνο επιμόλυνσης από το έδαφος.

Άνεμος

• Ο άνεμος αυξάνει την απώλεια νερού κατά την μάρανση – πλεονέκτημα, σε υψηλής απόδοσης καλλιέργειες

• Ο άνεμος αυξάνει τις απώλειες στο χωράφι – σε ισχυρούς ανέμους οι φυσικές απώλειες μεταξύ της θεριστικής μηχανής και της πλατφόρμας φόρτωσης αυξάνονται.

• Ο άνεμος αυξάνει τον κίνδυνο κακής κάλυψης/σκεπάσματος της επιφάνειας του σιρού, λόγω δύσκολης διαχείρισης του πλαστικού κατά το σκέπασμα.

Ηλιοφάνεια

• Η ηλιοφάνεια, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη μάρανση των χόρτων και των ψυχανθών, μπορεί να οδηγήσει σε ενσίρωση υψηλής ξηράς ουσίας. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο κακού πατήματος και υψηλών θρεπτικών απωλειών στην αρχική αερόβια φάση της ενσίρωσης.

 

Επίδραση της διαχείρισης του σιρού στις απώλειες

Οι απώλειες θρεπτικών ουσιών κατά την κοπή και τη ζύμωση μειώνονται με:

• Χρήση εμβολιαστή κατά τη συγκομιδή με ζωντανά βακτήρια γαλακτικού οξέος (LAB).

• Καλό πάτημα της καλλιέργειας κατά την πλήρωση.

• Αποτροπή εισόδου οξυγόνου στον σιρό. Οι απώλειες μπορεί να είναι πολύ υψηλές σε ακάλυπτους σιρούς, ειδικά στα ανώτερα 50 cm. Η επιφανειακή αλλοίωση και η αερόβια φθορά μειώνονται κατά:

• Κάλυψη της επιφάνειας της ενσίρωσης στον σιρό με ένα φιλμ φραγμού οξυγόνου (Oxygen Barrier) το συντομότερο δυνατό. Σε μεγάλους σιρούς ή όταν ο ρυθμός πλήρωσης είναι αργός, καλύψτε καθώς ο σιρός γεμίζει για να μειώσετε τις αλλοιώσεις. Μια μεμβράνη προσκόλλησης που έχει σχεδιαστεί για να εφάπτεται στενά στο περίγραμμα της ενσίρωσης και έτσι να εξαλείφει τους θύλακες αέρα είναι η καλύτερη πρακτική και θα μειώσει σημαντικά την επιφανειακές αλλοιώσεις.

Ένα πρόσθετο που έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει την ανάπτυξη ζυμών και μυκήτων.

Το σωστό βάρος στο πάνω μέρος του σιρού όταν είναι καλυμμένο είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Η τυχαία επικάλυψη των παλαιών ελαστικών αυτοκινήτων δεν θα δώσει το σωστό βάρος όπου χρειάζεται και επιπλέον αυξάνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης του ενσιρώματος με σύρματα κτλ. Η βιώσιμη κίνηση προς τους σάκκους με χαλίκι, προσφέρει μια πολύ αποτελεσματική λύση. Βοηθά στη στεγανοποίηση των άκρων και των συνδέσμων των φύλλων και των καλυμμάτων. Προσθέτει το σωστό βάρος κατά μήκος του σιρού όταν έχει τοποθετηθεί σαν πλέγμα και έχει αποδειχθεί πολύ επιτυχημένη.

Διατροφική αξία ενσίρωσης υψηλής ποιότητας

Το καλοφτιαγμένο υψηλής ποιότητας ενσίρωμα μπορεί να παρέχει έως και 50% της συνολικής ημερήσιας Μεταβολιστέας Ενέργειας που απαιτείται από την αγελάδα γαλακτοπαραγωγής.  Ως εκ τούτου αποτελεί σημαντικότατο στοιχείο του σιτηρεσίου.

Καθυστέρηση της συγκομιδής για μία εβδομάδα μετά το βέλτιστο στάδιο ωριμότητας, μπορεί να μειώσει την πρόσληψη ΞΟ κατά 10%. Αυτό θα μπορούσε να ισοδυναμεί με 1,5 λίτρα γάλακτος την ημέρα.

Επίσης, μια παρατεταμένη καθυστέρηση στην μάρανση του τριφυλλιού μπορεί να μειώσει τη συγκέντρωση πρωτεΐνης. Αυτή η απώλεια πρωτεΐνης θα πρέπει στη συνέχεια να αντισταθμιστεί με ακριβές πρωτεϊνούχες ζωοτροφές.

Η καθυστερημένη συγκομιδή καλαμποκιού και δημητριακών είναι πιθανό να μειώσει την πρόσληψη ΞΟ, την πεπτικότητα και να αυξήσει τα επίπεδα μυκοτοξινών.

Τα παραπάνω δείχνουν ότι ο καλός προγραμματισμός και ο χρόνος συγκομιδής μπορεί να έχει επίδραση στην καλλιέργεια και τη δυνατότητά της να ταΐσει τα ζώα σας.

Και πάλι το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο και απλό. Μεγιστοποιήστε τις χονδροειδείς ζωοτροφές που καλλιεργείτε γεμίζοντας τους σιρούς σας με καλλιέργειες που βρίσκονται στο απόγειό τους.  Προστατεύστε τις με έναν καλής ποιότητας εμβολιαστή, μεμβράνη και κάλυμμα Oxygen Barrier για να διασφαλίσετε ότι όλα τα θρεπτικά συστατικά είναι διαθέσιμα για τα ζώα σας.

ενσίρωση υψηλής ποιότητας

Shopping cart
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0