Υπάρχουν πολλά κρίσιμα σημεία ελέγχου στη διαδικασία μετατροπής της «καλλιέργειας καλαμποκιού» σε σταθερή, υψηλής ποιότητας ενσίρωση καλαμποκιού. Ο κατάλληλος εμβολιαστής για ενσίρωμα καλαμποκιού είναι σημαντική απόφαση. Οι περισσότεροι εμβολιαστές αποτελούνται από ομοζυμωτικά ή ετεροζυμωτικά βακτήρια ή κάποιο συνδυασμό αυτών.

Των Bonni Kowalke και Keith A. Bryan

κατάλληλος-εμβολιαστής για ενσίρωμα καλαμποκιού

 

Μερικά κρίσιμα σημεία ελέγχου που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ενός εμβολιαστή για ενσίρωμα καλαμποκιού περιλαμβάνουν:
  • Υγρασία κατά τη συγκομιδή και στάδιο ωριμότητας
  • Πυκνότητα αποθήκευσης και πορώδες
  • Διάρκεια ζύμωσης
  • Συνθήκες μετά το άνοιγμα του σιρού

Τα κρίσιμα σημεία ελέγχου παρατίθενται με χρονολογική σειρά, αν και αλληλοσυνδέονται και επηρεάζονται μεταξύ τους.

Υγρασία κατά τη συγκομιδή και στάδιο ωριμότητας

Η συγκομιδή συγκεκριμμένης υγρασίας και ωριμότητας παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της ζύμωσης και στην ποιότητα του ενσίρωσης. Το ενσίρωμα καλαμποκιού με αρκετά σάκχαρα και βέλτιστη ξηρά ουσία (DM) θα ενσιρωθεί καλύτερα από καλαμπόκι που πολύ ξηρό ή πολύ υγρό.

Το ενσίρωμα καλαμποκιού που είναι πολύ ξηρό δεν θα πατηθεί επαρκώς. Θα έχει λιγότερη πεπτικότητα αμύλου και μικρότερη αερόβια σταθερότητα στην τροφοδοσία. Το ενσίρωμα καλαμποκιού που είναι πολύ υγρό θα τείνει να είναι χαμηλότερο σε περιεκτικότητα αμύλου. Επίσης έχει περισσότερες πιθανότητες για ανάπτυξη κλοστριδίων και σχηματισμό βουτυρικού οξέος και υψηλότερες απώλειες ξηράς ουσίας.

Είτε η ενσίρωση είναι ξηρή με λιγότερη αερόβια σταθερότητα ή υγρή με αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητης ζύμωσης, η επιλογή εμβολιαστή μπορεί να μετριάσει αυτές τις καταστάσεις.

Πυκνότητα συσκευασίας και πορώδες

Συνήθως, η πυκνότητα συσκευασίας εκφράζεται ως η μάζα ξηράς ουσίας (DM) ανά κυβικό μέτρο. Το πορώδες είναι η ποσότητα χώρου γεμάτη με αέρα σε ένα σιρό. Τόσο η πυκνότητα DM όσο και το πορώδες αντανακλούν τον αποκλεισμό του αέρα από τη μάζα ενσίρωσης. Ωστόσο, το πορώδες είναι ένα πιο αληθινό μέτρο του αέρα μεταξύ των σωματιδίων ζωοτροφών στον σιρό.

Η υψηλότερη πυκνότητα και το χαμηλότερο πορώδες συσχετίζονται άμεσα με την απώλεια DM κατά την πρώτη φάση της ζύμωσης. Επίσης με τις αναερόβιες συνθήκες της ενσίρωσης, την αποτελεσματικότητα της ζύμωσης και τις απώλειες θρεπτικών ουσιών κατά την τροφοδοσία.

Έχουμε μετρήσει τις πυκνότητες σε επιλεγμένες ενσιρώσεις καλαμποκιού που κυμαίνονται από 0,3 έως 0,2 kg DM ανά κυβικό μέτρο (Σχήμα 1).

εμβολιαστης ενσιρωμα καλαμποκιου

 

Επιπλέον, υψηλότερες πυκνότητες είχαν αποτέλεσμα χαμηλότερο πορώδες, pH, αμμωνία και αιθανόλη, και υψηλότερο γαλακτικό οξύ και ολικά πτητικά λιπαρά οξέα σε σύγκριση με χαμηλότερες πυκνότητες. Επομένως, οι ενσιρώσεις καλαμποκιού υψηλότερης πυκνότητας είναι απαραίτητες για αποτελεσματικότερη ζύμωση, διατήρηση θρεπτικών συστατικών και μείωση ανεπιθύμητων προϊόντων.

Διάρκεια ζύμωσης

Ανάλογα με τα αποθέματα, το ενσίρωμα καλαμποκιού μπορεί να ζυμώνεται για αρκετούς μήνες ή να τροφοδοτηθεί εντός λίγων εβδομάδων από τη συγκομιδή. Έτσι, η διάρκεια της ζύμωσης είναι ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου που επηρεάζει την επιλογή του εμβολιαστή.

Από το 2004 έως το 2008, η Cumberland Valley Analytical Services Inc. χρησιμοποίησε ανάλυση υπερύθρων 19.185 δειγμάτων ενσίρωσης καλαμποκιού που υποβλήθηκαν από εκτροφές στη Νέα Υόρκη για να εξετάσει πώς τα προφίλ ζύμωσης διέφεραν ανάλογα με τον μήνα του έτους.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το γαλακτικό οξύ και το pH δεν έφτασαν στα βέλτιστα επίπεδα μέχρι τέσσερις μήνες μετά την ενσίρωση, ενώ τα επίπεδα οξικού οξέος αυξήθηκαν έως έξι μήνες μετά.

Οι περισσότερες μετρήσεις ζύμωσης φτάνουν στο μέγιστο περίπου τέσσερις έως έξι μήνες μετά την ενσίρωση, συμπεριλαμβανομένης της πεπτικότητας αμύλου.

Συλλογικά, αυτά και άλλα δεδομένα υποδεικνύουν την ανάγκη για τουλάχιστον τρεις μήνες ζύμωσης προτού το ενσίρωμα μπορεί να θεωρηθεί σταθερό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν το απόθεμα ζωοτροφών είναι μικρό και είναι απαραίτητο το πρώιμο άνοιγμα.

Η επιλογή ενός εμβολιαστή για ενσίρωμα καλαμποκιού με ταχεία παραγωγή γαλακτικού οξέος και αποδεδειγμένη δράση είναι απαραίτητη. Επιπλέον, ορισμένοι εμβολιαστές έχουν δείξει βελτιωμένη πεπτικότητα αμύλου ακόμα και μετά από σχετικά σύντομες περιόδους ζύμωσης.

Συνθήκες μετά το άνοιγμα

Τελικά, ο μοναδικός στόχος για ενσίρωση υψηλής ποιότητας είναι η διατήρηση περισσότερων θρεπτικών συστατικών κατά την τροφοδοσία. Η διαχείριση των σιρών στο άνοιγμα μπορεί να αποτελέσει πρόκληση λόγω πιθανών απωλειών άνω του 30% της συνολικής απώλειας DM καθ ‘όλη τη διάρκεια της ενσίρωσης.

Μόλις το ενσίρωμα εκτίθεται στον αέρα, οι ζύμες αρχίζουν να χρησιμοποιούν τα σάκχαρα και το γαλακτικό οξύ για να αναπτυχθούν. Οι ζύμες είναι ευαίσθητες στη θερμότητα και εξαρτώνται από το οξυγόνο, οπότε η ενσίρωση χαμηλότερης πυκνότητας και υψηλότερου πορώδους κατά τους θερμότερους μήνες κινδυνεύει.

Ορισμένοι παραγωγοί διαχειρίζονται το απόθεμά τους και βασίζουν την επιλογή τους για εμβολιαστή για ενσίρωμα καλαμποκιού στην εποχή του έτους που θα ταϊστεί το ενσίρωμα.

Κατά τη χορήγηση ενσιρώματος καλαμποκιού τους ψυχρότερους χειμερινούς μήνες, όταν η ανάπτυξη ζύμης είναι ελάχιστη, συνιστάται ένας ομοζυμωτικός εμβολιαστής. Ωστόσο, όταν τροφοδοτείτε ενσίρωση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ένα ετεροζυμωτικός εμβολιαστής μπορεί να μειώσει τις ζύμες και την μούχλα.

Ο καθημερινός ρυθμός αφαίρεσης ενσίρωσης είναι ένα άλλο κρίσιμο σημείο ελέγχου κατά την εξέταση των εμβολιαστών για ενσίρωμα καλαμποκιού.

Σε υψηλότερη πυκνότητα, χαμηλότερο πορώδες και ψυχρότερες θερμοκρασίες, η ημερήσια αφαίρεση πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 εκατοστά. Σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε χαμηλή πυκνότητα και υψηλότερο πορώδες, ο ρυθμός αφαίρεσης πρέπει να αυξάνεται προκειμένου να μειωθεί η έκθεση οξυγόνου στο μέτωπο.

Οι ερευνητές το 1993 αξιολόγησαν την απώλεια DM από το σιρό ως συνάρτηση του ρυθμού απομάκρυνσης ενσίρωσης. Προσδιόρισαν ότι η απώλεια DM ήταν 3 τοις εκατό με ρυθμό απομάκρυνσης 15 εκατοστά ανά ημέρα για 35% DM ενσίρωση με πυκνότητα 0,2 kg DM ανά κυβικό μέτρο. Η απώλεια DM μειώθηκε καθώς η πυκνότητα ενσίρωσης αυξήθηκε ή το πορώδες μειώθηκε.

Το ακόλουθο δέντρο κρίσιμων σημείων ελέγχου (Πίνακας 1) παρέχει έξι ερωτήσεις για το ποιός είναι ο κατάλληλος εμβολιαστής για ενσίρωμα καλαμποκιού.

καταλληλος εμβολιαστης ενσιρωματος

Τρεις ή περισσότερες «όχι» απαντήσεις δείχνουν την ανάγκη για ετεροζυμωτικό εμβολιαστή για ενσίρωμα καλαμποκιού. Τρεις ή περισσότερες απαντήσεις «ναι» υποδηλώνουν την ανάγκη για ομοζυμωτικό εμβολιαστή για ενσίρωμα καλαμποκιού.

 

Ο κατάλληλος εμβολιαστής για ενσίρωμα καλαμποκιού είναι μόνο ένα από τα πολλά κρίσιμα σημεία ελέγχου που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Ομοζυμωτικά είδη βακτηρίων όπως το  Lactococcus lactis 0224 παράγουν γενικά μόνο γαλακτικό οξύ. Ετεροζυμωτικά είδη βακτηρίων όπως το Lactobacillus buchneri LB1819 θα παράγουν γαλακτικό και οξικό οξύ. Το τελευταίο έχει γνωστές αντιμυκητιακές ιδιότητες, μειώνοντας έτσι τις επιβλαβείς επιδράσεις των ζυμομυκήτων και της μούχλας.

Ακόμη και με προσεκτική εξέταση των κρίσιμων σημείων, συχνά οι στόχοι χάνονται ή υπολείπονται των προσδοκιών μας. Οι συζητήσεις για τη λήψη αποφάσεων πρέπει να οδηγήσουν σε επιτυχημένα ενσιρώματα καλαμποκιού από τη συγκομιδή έως την τροφοδοσία.

Ο εμβολιαστής για ενσίρωμα SiloSolve® FC είναι ένας μοναδικός εμβολιαστής διπλής δράσης. Βελτιώνει την αερόβια σταθερότητα και ταυτόχρονα  την ανάκτηση ξηρής ουσίας σε ένα ευρύ φάσμα ξηρής ουσίας χονδροειδών ζωοτροφών.

Άρθρο δημοσιευμένο στο Progressive Forage

 

Shopping cart
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0