ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μια πρόσφατη δοκιμή  πραγματοποιήθηκε από το Kansas State University σε εκτροφή 5000 αρμεγόμενων αγελάδων που συγκρίνει το X-Zelit με τα ανιονικά άλατα (DCAD) για την υπασβεστιαιμία των αγελάδων σε παράλληλη μελέτη. Οι αγελάδες δεύτερης γαλακτικής και οι μεγαλύτερες αγελάδες (n = 1,102) ανατέθηκαν τυχαία για να ταϊστούν είτε με BioChlor (DCAD -106 meq / kg) είτε με X-Zelit (500 γραμμάρια ανά κεφαλή ημερησίως) σε περίοδο 21 ημερών πριν τον τοκετό . Σε μια υποομάδα αγελάδων (n = 30 ανά θεραπεία), τα δείγματα αίματος συλλέχθηκαν στις 0, 48 και 72 ώρες μετά τον τοκετό για να προσδιοριστεί η συγκέντρωση ασβεστίου, φωσφόρου και μαγνησίου. Και οι δύο δίαιτες  περιείχαν τα ίδια συστατικά prefresh εκτός από τη συμπερίληψη είτε του BioChlor είτε του X-Zelit και υπήρχε διαφορά στη συγκέντρωση ασβεστίου στη διατροφή (2,53%: DCAD έναντι 0,57%: X-Zelit). Οι αγελάδες και στις δύο θεραπείες αντιμετωπίστηκαν με παρόμοιο τρόπο και το ερευνητικό προσωπικό του KSU ήταν παρόν καθημερινά για να βοηθήσει το προσωπικό της εκτροφής στην ανάμειξη των close up σιτηρεσίων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα ήταν σημαντικά υψηλότερα για τις αγελάδες που τρέφονταν με X-Zelit τόσο στον τοκετό όσο και 48 ώρες μετά τον τοκετό (Εικόνα 1). Όχι μόνο η θεραπεία με X-Zelit είχε πολύ υψηλότερα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα, αλλά υπήρχε μικρότερη απόκλιση για τις αγελάδες X-Zelit σε σύγκριση με τις αγελάδες με ανιονικά άλατα (DCAD). Τα υψηλότερα και στενότερης διακύμανσης επίπεδα ασβεστίου στο αίμα είναι πολύ σημαντικά για τη διατήρηση της βέλτιστης υγείας και παραγωγής κατά τις πρώτες 48-72 ώρες μετά τον τοκετό.

Εικόνα 1.

Σύγκριση X-Zelit με ανιονικά άλατα για την υπασβεστιαιμία των αγελάδων

Σύγκριση X-Zelit με ανιονικά άλατα για την υπασβεστιαιμία των αγελάδων

 

Τόσο ο φωσφόρος του αίματος όσο και το μαγνήσιο ήταν χαμηλότερα κατά τον τοκετό για την ομάδα X-Zelit (Εικόνες 2 & 3). Παρόλο που το μαγνήσιο στο αίμα ήταν χαμηλότερο, ήταν ακόμα εντός των φυσιολογικών ορίων. Ωστόσο, στις 48-72 ώρες, τόσο τα επίπεδα φωσφόρου όσο και μαγνησίου στο αίμα ήταν ίσα και / ή υψηλότερα στις αγελάδες X-Zelit σε σύγκριση με τις αρνητικές αγελάδες DCAD.

 

Εικόνα 2.                                                                                                                                       Εικόνα 3.

Σύγκριση X-Zelit με ανιονικά άλατα για την υπασβεστιαιμία των αγελάδων

Συγκέντρωση φωσφόρου στο αίμα

Σύγκριση X-Zelit με ανιονικά άλατα για την υπασβεστιαιμία των αγελάδων

Συγκέντρωση μαγνησίου στο αίμα

Αυτά τα δεδομένα της μελέτης συμφωνούν απόλυτα με την ερευνητική μελέτη του πανεπιστημίου Cornell (Kerwin et al., 2019) που δείχνει σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα κατά τις πρώτες 48-72 ώρες μετά τον τοκετό. Τα επίπεδα μετά τον τοκετό φωσφόρου και μαγνησίου στο αίμα ήταν επίσης παρόμοια μεταξύ αυτής της μελέτης πεδίου και των δεδομένων του Kerwin. Επιπλέον, οι αγελάδες με χρόνια υποκλινική υπασβεστιαιμία (cSCH) ορίζονται ως αγελάδες που παραμένουν κάτω από το βέλτιστο επίπεδο ασβεστίου στο αίμα (8,5 mg / dl) για τις πρώτες 72 ώρες μετά τον τοκετό. Εξακολουθούν να εμφανίζονται περισσότερα στοιχεία ότι οι αγελάδες cSCH είναι πολύ υψηλού κινδύνου για αναπαραγωγική ανεπάρκεια, χαμηλότερη παραγωγή γάλακτος και απομάκρυνσης από το κοπάδι. Η στρατηγική X-Zelit παρέχει την καλύτερη ευκαιρία για την ελαχιστοποίηση της χρόνιας υποκλινικής υπασβεστιαιμίας σε επίπεδο εκτροφής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η επιτυχία της μεταβατικής περιόδου είναι πρόκληση τόσο για τις αγελάδες όσο και για τους παραγωγούς. Η απρόσκοπτη μετάβαση στη γαλακτοπαραγωγή είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας και την επίτευξη των αναμενόμενων παραγωγικών και οικονομικών στόχων. Σε αντίθεση με την προσέγγιση των ανιονικών αλάτων DCAD, η στρατηγική X-Zelit επιτρέπει στους παραγωγούς να επιτύχουν τη βέλτιστη κατάσταση ασβεστίου στις φρεσκόγεννες αγελάδες με την ευελιξία όλων των χονδροειδών ζωοτροφών αντί να προμηθεύονται χονδροειδείς ζωοτροφές χαμηλές σε κάλιο και να παρακολουθούν τακτικά το pH των ούρων. Επιπλέον, τα υψηλότερα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα θα μειώσουν την ανάγκη για συμπληρωματικές δόσεις ασβεστίου, ελαχιστοποιώντας τις παρεμβάσεις στις φρέσκες αγελάδες. Συνολικά, η στρατηγική X-Zelit θα απλοποιήσει την εφαρμογή και τη διαχείριση των επιλόχειων αγελάδων, επιτυγχάνοντας παράλληλα επιτυχία στη μεταβατική περίοδο.

Άρθρο του ROD MARTIN, M.S., PAS

DAIRY NUTRITIONIST & BUSINESS DEVELOPMENT-USA

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0