Η Vitfarm διαθέτει προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της σύγχρονης κτηνοτροφίας. Εκτός από κορυφαίους ισορροπιστές και προμίγματα της Vilofoss, διαθέτουμε ευρύ φάσμα από διατροφικά συμπληρώματα όπως π.χ υποκατάστατα γάλακτος Nukamel, φυτικά λίπη, απολυμαντικά Stalosan αλλά και εξειδικευμένες λύσεις για την ξηρά περίοδο και την ανατροφή νεαρών ζώων.