Εμβολιαστής Silosolve® FC

Ο εμβολιαστής SILOSOLVE® FC είναι πανίσχυρος εμβολιαστής για ενσιρώματα για πολύ γρήγορο άνοιγμα, μεγαλύτερη αερόβια σταθερότητα και ανάκτηση ξηράς ουσίας

Περιγραφή

Εμβολιαστής SILOSOLVE® FC

Η λύση για τις προκλήσεις στην ενσίρωση

Ο εμβολιαστής SILOSOLVE® FC παράγει με συνέπεια ενσίρωμα το οποίο προτιμούν οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Ο εμβολιαστής SILOSOLVE® FC προωθεί την ταχύτατη και ελεγχόμενη ζύμωση και εξασφαλίζει ότι η ξηρά ουσία και τα θρεπτικά συστατικά από το χωράφι διατηρούνται και είναι διαθέσιμα για τις αγελάδες σας.

Ο εμβολιαστής SILOSOLVE® FC βελτιώνει την αερόβια σταθερότητα και παράλληλα βελτιώνει την ανάκτηση ξηρής ουσίας

Ο εμβολιαστής SILOSOLVE® FC είναι ένας μοναδικός εμβολιαστής διπλής δράσης που βελτιώνει την αερόβια σταθερότητα και ταυτόχρονα  την ανάκτηση ξηρής ουσίας σε ένα ευρύ φάσμα ξηρής ουσίας χονδροειδών ζωοτροφών. Ενώ το SILOSOLVE® FC αύξησε την αερόβια σταθερότητα έως και 30 ημέρες σε πανεπιστημιακές μελέτες, η ανάκτηση ξηρής ουσίας σε όλες τις καλλιέργειες βελτιώθηκε κατά μέσο όρο κατά 3,5% σε σύγκριση με τις ενσιρώσεις χωρίς εμβολιαστή.

 

SILOSOLVE® FC Graph
SILOSOLVE® FC Graph

 

Ο εμβολιαστής SILOSOLVE® FC βελτιώνει τη σταθερότητα – ακόμα και μετά από πολύ πρώιμο άνοιγμα

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι το L. buchneri παράγει φυσιολογικά οξικό οξύ μετά από 56 ημέρες ενσίρωσης. Με τον SILOSOLVE® FC, η παραγωγή οξικού οξέος παρατηρείται από την 2η ημέρα της ενσίρωσης καλαμποκιού και έχει ως αποτέλεσμα βελτιωμένη αερόβια σταθερότητα ακόμη και μετά από σύντομο χρόνο ζύμωσης. Στην ενσίρωση τριφυλλιού η αερόβια σταθερότητα βελτιώθηκε κατά 13 ημέρες.

SILOSOLVE® FC Graph
SILOSOLVE® FC Graph

 

Τα στελέχη έχουν σημασία

Η Chr Hansen επέλεξε επιμελώς και συνδύασε τα στελέχη στον εμβολιαστή SILOSOLVE® FC. Κάντε κλικ στο παρακάτω βίντεο και μάθετε για την εκπληκτική διαφορά που κάνει ο εμβολιαστής SILOSOLVE® FC σε μύκητες και ζύμες.  

Τι υπάρχει μέσα στο SILOSOLVE® FC

Ο εμβολιαστής SILOSOLVE® FC περιέχει το πατενταρισμένο στέλεχος του Lactobacillus buchneri LB1819, καθώς και το μοναδικό στέλεχος του Lactococcus lactis 022.

Αυτός ο νέος συνδυασμός διευκολύνει την ταχύτατη δημιουργία αναερόβιων συνθηκών και αναστέλλει την ανάπτυξη ζύμης και μούχλας, με αποτέλεσμα τη βελτιωμένη αερόβια σταθερότητα κατά το τάισμα – ακόμη και από την 7η ημέρα ανοίγματος του σιρού.

Οι καλλιέργειες-στόχοι για το SILOSOLVE® FC περιλαμβάνουν καλαμπόκι, καρπούς δημητριακών όπως σιτάρι ή τριτικάλε/τριτικάλι, τα χόρτα και τα μείγματα μηδικής/χόρτων. Το SILOSOLVE® FC είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό όταν υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης μυκήτων αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα υγρασίας των χονδροειδών ζωοτροφών.