Εμβολιαστής Silosolve® MC

O εμβολιαστής Silosolve® MC είναι ένα πρόσθετο ενσίρωσης που περιέχει τρία προσεκτικά επιλεγμένα στελέχη βακτηρίων γαλακτικού οξέος. Ένα στέλεχος (L. lactis SR3.54) κατοχυρώνεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την ικανότητά του να μειώνει την ανεπιθύμητη μικροβιακή ζύμωση. Οι άλλες δύο κατευθύνουν και ελέγχουν τη συνολική ζύμωση.

Οι  καλλιέργειες-στόχοι  περιλαμβάνουν αυτές με χαμηλή ξηρή ουσία ή με υψηλή υγρασία όπου ο κίνδυνος ανάπτυξης του Clostridium είναι υψηλός. Επίσης, ο εμβολιαστής Silosolve® MC είναι αποτελεσματικός για την ξηρασία, το καλαμπόκι που έχει υποστεί ζημιά από χαλάζι ή με κάποιο άλλο τρόπο.

Περιγραφή

Εμβολιαστής Silosolve® MC

Τα Clostridia μπορεί να μειώσουν την γευστικότητα

Τα Clostridia αναπτύσσονται κυρίως σε ενσίρωση όταν υπάρχει έλλειψη οξυγόνου. Η ανάπτυξη των Clostridia οδηγεί σε διάσπαση των πρωτεΐνών και παραγωγή βουτυρικού οξέος. Το βουτυρικό οξύ μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή απόδοση της τροφής και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία όταν χορηγείται σε αγελάδες υψηλής γαλακτοπαραγωγής.

O εμβολιαστής Silosolve® MC μειώνει τη ζύμωση του Clostridium

Σε αρκετές ερευνητικές μελέτες, το Lactococcus lactis SR3.54 έχει αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά την ανάπτυξη των κλωστριδίων και της βουτυρικής ζύμωσης στο ενσίρωμα.

 

SILOSOLVE® MC Graph

O εμβολιαστής Silosolve® MC μειώνει την αποικοδόμηση πρωτεϊνών και μειώνει την αμμωνία

Η αμμωνία είναι ένας δείκτης της διάσπασης των πρωτεϊνών και μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη πρόσληψη τροφής. Σε καλλιέργειες υψηλής βιολογικής αξίας, όπως τα μείγματα μηδικής(τριφύλλι) και χόρτων, ο εμβολιαστής Silosolve® MCμειώνει την αμμωνία έως και 50% και βελτιώνει τη διατήρηση των πρωτεΐνών έως και 5% σε σύγκριση με τα ενσιρώματα χωρίς εμβολιαστή. Τα οφέλη είναι υψηλότερης ποιότητας ενσίρωση με λιγότερη άρνηση τροφής.

 

SILOSOLVE® MC Graph

SILOSOLVE® MC Graph

O εμβολιαστής Silosolve® MC βελτιώνει τη ζύμωση και οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή γάλακτος

O εμβολιαστής Silosolve® MC βελτιώνει με συνέπεια τη ζύμωση και οδηγεί σε σημαντική αύξηση της γαλακτοπαραγωγής. Οι αγελάδες που διατράφηκαν  με ενσίρωση καλαμποκιού με SILOSOLVE® MC είχαν αυξημένη απόδοση στην γαλακτοπαραγωγή με λιγότερη ξηρή ουσία κατά 8% και αύξηση γαλακτοπαραγωγής κατά 2%. Μία παρόμοια ανταπόκριση παρατηρήθηκε σε αγελάδες που διατρέφονται με ενσίρωμα τριφυλλιού ενοφθαλμισμένο με SILOSOLVE® MC .

SILOSOLVE® MC Graph
SILOSOLVE® MC Graph

 

Τι υπάρχει μέσα στο SILOSOLVE® MC

O εμβολιαστής Silosolve® MC είναι ένα πρόσθετο ενσίρωσης που περιέχει τρία προσεκτικά επιλεγμένα στελέχη γαλακτοβακίλλων. Ένα στέλεχος (L. lactis SR3.54) κατοχυρώνεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την ικανότητά του να μειώνει την ανεπιθύμητη μικροβιακή ζύμωση. Οι άλλες δύο κατευθύνουν και ελέγχουν τη συνολική ζύμωση.

Οι  καλλιέργειες-στόχοι  περιλαμβάνουν αυτές με χαμηλή ξηρή ουσία ή με υψηλή υγρασία όπου ο κίνδυνος ανάπτυξης του Clostridium είναι υψηλός. Επίσης, ο εμβολιαστής Silosolve® MC είναι αποτελεσματικός για την ξηρασία, το καλαμπόκι που έχει υποστεί ζημιά από χαλάζι ή με κάποιο άλλο τρόπο.