Εμβολιαστής Silosolve® OS

Εμβολιαστής της ανώτερης επιφάνειας των ενσιρωμάτων μαζί με συντηρητικό για λιγότερες απώλειες ξηρής ουσίας, καλύτερη ποιότητα ενσιρώματος με λιγότερη ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας και συνεπώς καλύτερες αποδόσεις για την εκτροφή.

Περιγραφή

O εμβολιαστής Silosolve® OS

Η αλλοίωση της επιφανειακής στιβάδας

Η αλλοίωση του ανώτερου στρώματος της ενσίρωσης είναι αποτέλεσμα της εισόδου οξυγόνου μέσω του καλύμματος και της ανεπαρκούς συμπίεσης (πατήματος). Η ανάπτυξη ανεπιθύμητων μικροοργανισμών  μπορεί επίσης να οδηγήσει στην παραγωγή μυκοτοξινών. Το αποτέλεσμα είναι επιπλέον εργασία για να αφαιρέσετε το χαλασμένο ανώτερο στρώμα και προβλήματα με την αερόβια σταθερότητα κατά την τροφοδοσία.

O εμβολιαστής Silosolve® OS προστατεύει την επιφάνεια του ενσιρώματος

O εμβολιαστής Silosolve® OS είναι ένας ισχυρός εμβολιαστής ενσίρωσης που συνδυάζει τα αποτελέσματα των αυστηρά επιλεγμένων και μελετημένων γαλακτοβακίλλων με το μοναδικό στέλεχος Lactococcus lactis O224, γνωστό για την ισχυρή ικανότητα κατανάλωσης οξυγόνου. Σε συνδυασμό, τα τρία βακτήρια συντομεύουν το χρόνο προς μια αναερόβια κατάσταση. Ο νέος συνδυασμός βακτηρίων εξασφαλίζει ταχεία μείωση του pH της ανώτερης επιφάνειας, γεγονός που ενισχύει την αποτελεσματικότητα του βενζοϊκού νατρίου ως συντηρητικό. Μαζί με βενζοϊκό νάτριο, τα βακτήρια αναστέλλουν την ανάπτυξη των μυκήτων και της μούχλας και προάγουν τη ζύμωση, καθιστώντας τον εμβολιαστή Silosolve® OS ιδανικό για την προστασία της ανώτερης στιβάδας.

Ο εμβολιαστής Silosolve® OS αναστέλλει την ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας στο ανώτερο στρώμα του ενσιρώματος

Τα αποτελέσματα από 9 εκτροφές έδειξαν σταθερά μειωμένα επίπεδα μούχλας και μυκήτων σε ενσιρωμένο καλαμπόκι  με Silosolve® OS. Τα βακτηριακά στελέχη δημιούργησαν τη βέλτιστη κατάσταση για το βενζοϊκό νάτριο ώστε να διατηρήσει τον έλεγχο των ανεπιθύμητων μικροοργανισμών  και την βιολογική αξία της ενσίρωσης υψηλή.

SILOSOLVE® OS Graph

 

Ο εμβολιαστής Silosolve® OS διατηρεί την ανώτερη επιφάνεια σταθερή

O εμβολιαστής Silosolve® OS βελτιώνει δραστικά την αερόβια σταθερότητα μειώνοντας την ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας σε διάφορες καλλιέργειες. Όσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται η ενσίρωση για να ανέβει  3,0 ° C πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο πιο σταθερή είναι. Οι χονδροειδείς ζωοτροφές που ενσιρώνονται με τοSilosolve® είναι πιο σταθερές από τις ενσιρώσεις χωρίς προστασία.

SILOSOLVE® OS Graph

 

O εμβολιαστής Silosolve® OS βελτιώνει την ανάκτηση ξηρής ουσίας

O εμβολιαστής Silosolve® OS διαθέτει έναν αξιόπιστο συνδυασμό τριών βακτηριακών στελεχών που επιταχύνει τη ζύμωση και βελτιώνει την ανάκτηση της ξηρής ουσίας έως και 6,6% σε ζωοτροφές που είναι δύσκολο να ενσιρωθούν, σταθεροποιώντας το ανώτερο στρώμα.Αυτό, όχι μόνο έχει ως αποτέλεσμα περισσότερη τροφή για τις αγελάδες, αλλά μειώνει και την εργασία που απαιτείται για την αφαίρεση της χαλασμένης επιφάνειας.

SILOSOLVE® OS Graph

 

Τι υπάρχει μέσα στον εμβολιαστή Silosolve® OS

O εμβολιαστής Silosolve® OS περιέχει δύο ταχύτατα αναπτυσσόμενα και ανταγωνιστικά  στελέχη γαλακτοβακίλλων, καθώς και το μοναδικό στέλεχος Lactococcus lactis 022. Αυτός ο συνδυασμός βελτιώνει τις διεργασίες ζύμωσης και αναστέλλει την ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας. Ως αποτέλεσμα έχουμε βελτιωμένη αερόβια σταθερότητα κατά το τάισμα. Επιπλέον, επιτυγχάνεται ένα ισχυρό αντιμυκητιακό αποτέλεσμα με την προσθήκη του συντηρητικού βενζοϊκού νατρίου. O εμβολιαστής Silosolve®  OS είναι ιδανικός για όλες τις καλλιέργειες, ειδικά αυτές που ενσιρώνονται με ξηρή ουσία ανώτερη από την ιδανική.

Δείτε τα παρακάτω βίντεο με εφαρμογή του Silosolve® OS